Palvelut

VIRTUAALITODELLISUUS ON UUSI MEDIA

Virtuaaliympäristöt mahdollistavat yrityksille, julkishallinnolle ja koulutusorganisaatioille huikeita mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta, esitellä toimintaansa, markkinoida tuotteitaan ja tarjota VR-sisältöä asiakkailleen.

360°-virtuaaliympäristön voi kokea VR-laseilla, kännykällä, tabletilla ja tietokoneella.

Kenelle VR sopii? Kaikille: virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

Palvelukohteet

360Koulutukset – tarjoavat yrityksellenne virtuaalisen koulutusympäristön, joka jättää ihmiseen vahvan muistijäljen. Virtuaalitodellisuudessa on helppo omaksua uusia asioita ilman että olisi itse fyysisesti paikan päällä. VR:n ansiosta yrityksen koulutuskustannukset laskevat. 360Koulutuset sopivat hyvin esimerkiksi työturvallisuus-, asiakaspalvelu-, tuote- ja laitteistokoulutuksiin. Myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen onnistuu hyvin VR:n avulla.

360Tuote-esittelyt − tekevät yrityksenne tuotteista helposti lähestyttäviä ja hahmotettavia. VR:n avulla voi hyvin havainnollistaa miten jokin tuote toimii ja kuinka se sopii asiakkaan käyttöön. Ihminen käyttää yhä enemmän aikaansa verkossa tutkimalla tuotteita ja palveluja ennen ostopäätöstään, ja tähän virtuaaliesittely tarjoaa erinomaisen työkalun. 360Tuote-esittelyt sopivat hyvin esimerkiksi messukäyttöön, silloin kun itse tuotetta tai palvelua ei voi tuoda messuosastolle.

360Yritysesittelyt – asiakkaat ja työnhakijat pääsevät vierailemaan yrityksenne tiloissa virtuaalisesti aivan kuin olisivat itse paikan päällä. Tämä herättää luottamusta ja viestii toiminnan avoimuudesta. Näytä VR:n avulla miksi asiakkaan kannattaa valita juuri teidän yrityksenne palvelut tai miksi työnhakijan kannattaa hakea juuri teille töihin.

360Tapahtumat – tarjoavat katsojalla 360°-ympäristön, jossa kokemuksen jakaminen on helppoa. 360Tapahtumien avulla voit tarjota yritystapahtumaanne osallistuneille mukavia muistoja tai mieleenpainuvia kokemuksia myös niille, jotka eivät päässeet osallistumaan.